Podziękowania za 1%

d9d0a9c7f7

……………………………………………………………………

Otrzymaliśmy z Biura TC w październiku 2016 roku darowizny z 1% za 2015r. Darczyńcy podarowali nam w sumie 4 130,55zł.
Dzięki tym darowiznom doposażyliśmy w 2-wie nowe szafy garderoby ubraniowe i 7 szafek nocnych dla naszych kochanych seniorów z projektu Old Challenge.
Alleluja !!! Chwała Panu!!!
Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, bo dzięki Wam 1% będzie nam służył przez wiele lat.

…………………………………………………………………………………………….

31.10.2015r., Winiarczykówka

JESTEŚMY WDZIĘCZNI BO PO RAZ KOLEJNY NAM ZAUFALIŚCIE. Z końcem października z centrali TC. spłynęły środki z 1% przekazane na Misję Teen Challenge  w Winiarczykówce. W tym roku jeszcze więcej osób zdecydowało się nas wesprzeć, za co z całego serca DZIĘKUJEMY. Środki przekazane nam to: 4515,68zł. Ponieważ jesteśmy w trakcie dużej inwestycji umożliwiającej sprawne działania Domu Na Granicy postanowiliśmy przeznaczyć je na budowę oczyszczalni ścieków (całość inwestycji to około 70 tysięcy zł.)

Pracownicy i podopieczni Teen Challenge Winiarczykówka

…………………………………………………………………………………………….
14.11.2014r., Winiarczykówka

Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% za 2014r. na rzecz podopiecznych Teen Challenge w Winiarczykowce. Otrzymaliśmy 3697zł. Kwotę tę postanowiliśmy przeznaczyć na opał na zimę oraz wyżywienie w tym na organizację Świąt Bożego Narodzenia dla podopiecznych naszego Domu.

Pracownicy i podopieczni Teen Challenge Winiarczykówka

…………………………………………………………………………………………….

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli i przekazali 1% za 2013r. na rzecz Teen Challenge Winiarczykówka. Dzięki Wam możemy pomagać bezdomnym , potrzebującym, niepełnosprawnym i ludziom starszym. Dzięki Wam nasi podopieczni dostają szansę na NOWE ŻYCIE.

Pracownicy i podopieczni Teen Challenge Winiarczykówka

…………………………………………………………………………………………….

DZIĘKUJEMY

W w imieniu pracowników i podopiecznych Domu Readaptacyjno – Kryzysowego w Winiarczykówce chcieliśmy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy zechcieli  wesprzeć nasze działania i z pośród tylu innych szlachetnych celi wybrali pomoc osobom bezdomnym. Z przekazanego nam 1% podatku za 2011r. uzbierała się kwota 3025zł i w całości została wykorzystana na zakup opału na zimę. Za tę kwotę mogliśmy kupić 756 litrów oleju opałowego.

Dziękujemy Wam jesteście wyjątkowi

podopieczni i pracownicy
Domu Readaptacyjno - Kryzysowego w Winiarczykówce
…………………………………………………………………………………………….

Dziękujemy Wszystkim, którzy  zaufali nam, wsparli nasze działania i przekazali 1% swojego podatku za 2010r. na działalność naszego Oddziału.

Dotarły do nas wpłaty z Urzędów Skarbowych w: Nowym Targu, Raciborzu, Wrocławiu, Człuchowie, Pile, Warszawie, Wrocławiu i Toruniu. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy, większość z nich do wpłaty anonimowe więc możemy Wam podziękować jedynie w taki sposób.

Ponieważ to były pierwsze miesiące naszej działalności i jeszcze niewiele osób wiedziało o nas w tym roku nie była to duża kwota  – 858,40zł., ale dla nas to błogosławieństwo.  Całą sumę przeznaczyliśmy  na zakup oleju opałowego.

Komentarze wyłączone.