sierpnia 29

coffee wizytowka 2


Cieszymy się bardzo, że Misja Teen Challenge powiększa się o kolejne Odziały a projekt Coffee House nieustannie się rozwija. Boży plan wypełnia się w naszym życiu i Ewangelia dociera do potrzebujących, bezdomnych i uzależnionych.

Od przeszło pół roku mieszka z nami Piotr, który trafił do nas z Lublina. To nie jest pierwsza osoba skierowana do nas  przez Coffee House, były też osoby bezdomne z innych Oddziałów. Obecnie obserwujemy jak tworzy się  Coffee House w nieopodal położonym Nowym Targu (cieszy nas to tym bardziej, że z pastorem i członkami społeczności Kościoła Zielonoświątkowego w tym mieście współpracujemy  od  początku naszego istnienia).

Stałą współpracę utrzymujemy z Coffee House Rabka Zdrój. Ligia, Sabina i Alek systematycznie przyjeżdżają do naszych podopiecznych, udzielając im bezpłatnej pomocy medycznej i pielęgniarskiej. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za tę współpracę i że możemy na nich liczyć. To dla nas bardzo duże wsparcie, wziąwszy pod uwagę to jakie osoby są naszymi klientami i nasze ograniczone środki finansowe, którymi dysponujemy, wsparcie jakie nam oferują jest dla nas bezcenne. Poniżej umieściliśmy  kilka zdjęć z naszej współpracy.


Autor bogula

lipca 20

Gwen Wilkerson

Dyrektor Global TC Dr Jerry Nance zawiadomił Teen Challenge Polska, że w dniu 5 lipca 2012 roku odeszła do wieczności Gwen Wilkerson, żona Dawida Wilkersona. Towarzyszyła mu wiernie w życiu i w służbie,  równocześnie walcząc przez wiele lat z trapiącą ją chorobą.

Swoje osobiste przeżycia spisała w formie książki pt:”In His Strength “, dzięki której poznaliśmy ją bliżej. Dla wielu wierzących Gwen Wilkerson była inspirująca i autentyczna, i taką chcemy zachować ją w pamięci.

Autor bogula \\ tagi: , , ,

czerwca 04

Orawa Dzieciom Afryki3 czerwca br. w Jabłonce odbyła się XI. edycja akcji „Orawa Dzieciom Afryki” połączona tradycyjnie z obchodami „Orawskiego Dnia Dziecka”. Orawa Dzieciom Afryki i Orawski Dzień Dziecka to wydarzenie, które w jednym miejscu łączy dwie kultury: orawską i afrykańską. To dzień, kiedy ludzie dobrej woli sprawiają uśmiech na twarzy afrykańskich dzieci. To czas modlitwy, refleksji, świadectwa, wspólnej zabawy, wymiany kulturowej, a przede wszystkim pomocy drugiemu człowiekowi. W tym roku zebrali się tam wszyscy, dla których los afrykańskich dzieci nie jest obojętny i my też tam byliśmy.

Środki zebrane podczas tegorocznej czerwcowej akcji „Orawa Dzieciom Afryki” zostaną przekazane na Dom dla Dzieci Ulicy we Freetown, w Sierra Leone. Sierra Leone to państwo usytuowane w Afryce Zachodniej, które w latach 1991-2002 przeszło jedną z najokrutniejszych w historii wojen domowych. Rebelianci rekrutowali tysiące dzieci, które zmuszane były do nieludzkich przestępstw. Skutki tej wojny: bieda, głód, choroby, przemoc – są odczuwalne do dziś. Około 75% Sierraleończyków żyje w ekstremalnej biedzie za mniej niż 1$ dziennie, a 65% społeczeństwa nie potrafi czytać i pisać. Jednym z największych dramatów codzienności w Sierra Leone jest problem dzieci ulicy, które pozbawione godnych warunków do życia, szans na edukację i perspektyw lepszego jutra, ulegają deprawacji, a ulica staje się ich domem, schronieniem, ucieczką.

W tym roku po raz pierwszy Teen Challenge również przyłączyło się do tej akcji. Oddział w Winiarczykówce przeznaczył  na kiermasz i aukcje charytatywne prace wykonane przez swoich podopiecznych w własnej pracowni rękodzieła. Mamy nadzieję, że to początek naszej współpracy i pomocy potrzebującym dzieciom z Afryki.

- więcej o akcji na: http://www.orawa.swm.pl/


Autor bogula \\ tagi: , , ,

maja 09

bern-cath-cropped-expW dniach od 5-8 lipca 2012 r. odbędzie się  w Łękini XVI Zjazd Absolwentów. Głównymi mówcami konferencji będą Bernie i Cathy Gillot z USA, którzy związani są ze służbą Teen Challenge od 35 lat. Wiele lat kierowali jednym z ośrodków, prowadzili szkolenia pracowników, rozwijali służbę muzyczną, której efektem jest nagranie ponad 20 albumów i płyt CD. W chwili obecnej są oni głównymi koordynatorami globalnej pracy misyjnej Teen Challenge. Ewangelizują w środkach masowego przekazu, w szkołach, uniwersytetach ale szczególnym miejscem ich pracy pozostaje nadal ulica, gdzie docierają z ewangelią do uzależnionych i wykluczonych na całym świecie. Jako rodzice czterech, już w tej chwili dorosłych dzieci, znają doskonale wyzwania stojące przed współczesnymi rodzinami, zwłaszcza rodzinami zaangażowanymi w służbę. Z ich bogatych doświadczeń i przeżyć na pewno każdy z nas będzie mógł skorzystać.  Czekamy z niecierpliwością na to wydarzenie.

Autor bogula \\ tagi: , , ,

maja 04

logo karpaty naszym domemJako przedstawiciele jednej z karpackich organizacji pozarządowych Teen Challenge Oddział w Winiarczykówce zostaliśmy zaproszeni na szkolenie: „Rozwój terenów górskich”, które odbyło się 23 kwietnia 2012 r. w Jaworkach. Szkolenie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkolenie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych z terenu województwa małopolskiego, było ono skierowane w szczególności do osób, które są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej. Poprowadziła je pani Alina Marek. Cel projektu Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem zakłada wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie. Choć statystyki mówią, że średnia wysokość dla Polski to tylko 173 m n.p.m., nie trzeba nikogo przekonywać, że góry stanowią niezwykle istotny fragment naszego kraju. Jakie wyzwania stoją przed obszarami górskimi w Polsce? W jakim kierunku zachodzą zmiany i czy mają one odzwierciedlenie w różnego rodzaju politykach czy strategiach rozwoju? Jaki wpływ mają lokalne społeczności na zrównoważony rozwój terenów, na których mieszkają? Warsztaty w których uczestniczyliśmy miały na celu znalezienie odpowiedzi na te pytania, tak aby uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności, w zakresie szukania i wykorzystywania szans i możliwości rozwoju Karpat. Teen Challenge Odział w Winiarczykówce jako organizacja pozarządowa, działająca również na rzecz ludności zamieszkującej Karpaty chce włączyć się w te działania, wykonując swoją pracę na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej. Doceniamy zatem możliwość wzajemnej współpracy i współdziałania i możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy.

Porozumienie Karpackie “Karpaty Naszym Domem” http://www.porozumieniekarpackie.pl/
Stowarzyszenie Ekopsychologia www.ekopsychologia.pl

Autor bogula \\ tagi: